ข่าวประชาสัมพันธ์ :
  • www.paimuseum.com ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังปรับปรุงระบบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร.089-789-1944
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมฯ
  • รถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมชลประทานจัดถวายในการตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริต่างๆ
  • หุ่นจำลองการประกอบพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  • บรรยากาศจำลองการทำมาหากินของเกษตรกร
  • บ้านดิน เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยที่ง่ายและประหยัด
  • กังหันลม เป็นการเรียนรู้การใช้พลังงานธรรมชาติเพื่อทดแทนพลังงานจากน้ำมัน
   
       จัดตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อหาจัดแสดงส่วนใหญ่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของในหลวง นิทรรศการมีทั้งในอาคารและกลางแจ้ง นิทรรศการในอาคารส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อที่ทันสมัย หากมีเวลาศึกษาข้อมูลก็จะได้ประโยชน์มาก นิทรรศการกลางแจ้งแบ่งเป็นฐานต่างๆ ในลักษณะของการสาธิต จึงเหมาะแก่การมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ    
 
     
เปิด วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.30 - 15.30 น.
ปิด วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ -
เว็บไซต์ http://www.wisdomking.or.th -
โทรศัพท์ 02-529-2212-3 -
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 50 บาท
(กรณีเข้าชมทุกอาคาร)
* การเข้าร่วมกิจกรรมบางประเภท
   มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
 

  กิจกรรมพิเศษ :

 
 
       จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน เพื่อจำหน่าย
   ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ในรูปแบบของการ
   อบรมระยะสั้น ผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางการอบรมล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ 
 
 
ดู พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
  • วันนี้ : 27
  • เมื่อวาน : 26
  • เดือนนี้ : 870
  • เดือนที่แล้ว : 794
  • ปีนี้ : 3,763
  • ปีที่แล้ว : 9,338
  • ออนไลน์ : 13
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด : 52,573
แม้ของเหล่านั้นเป็นของฟุ่มเฟือยที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้” แต่ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็ยังเชื่อด้วยว่า การสะสมอาจเป็นกิจกรรมที่ต่อต้านวัตถุนิยม(anti-materialistic) ได้ด้วย เช่นกัน
แม้ของเหล่านั้นเป็นของฟุ่มเฟือยที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้” แต่ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็ยังเชื่อด้วยว่า การสะสมอาจเป็นกิจกรรมที่ต่อต้านวัตถุนิยม(anti-materialistic) ได้ด้วย เช่นกัน
แม้ของเหล่านั้นเป็นของฟุ่มเฟือยที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้” แต่ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็ยังเชื่อด้วยว่า การสะสมอาจเป็นกิจกรรมที่ต่อต้านวัตถุนิยม(anti-materialistic) ได้ด้วย เช่นกัน
Copyright © 2014 www.paimusume.com