ข่าวประชาสัมพันธ์ :
  • www.paimuseum.com ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังปรับปรุงระบบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร.089-789-1944
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
  • พืชและสัตว์ที่ส่วนใหญ่พบเฉพาะในประเทศไทย จัดแสดงจำลองในขนาดเท่าของจริง 
  • งูและสัตว์จริงบางชนิด
   
       จัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่สามที่ดำเนินงานภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดงนิทรรศการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสื่อสารยุคต่างๆ การคำนวณ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
     
เปิด วันอังคาร - ศุกร์
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.30 - 16.00 น.
เวลา 09.30 - 17.00 น.
ปิด วันจันทร์ -
เว็บไซต์ www.nsm.or.th/index_sci.php -
โทรศัพท์ 02-577-9999 -
ค่าเข้าชม 50 บาท
* นักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี    
   (ไม่เกิน 24 ปี) และผู้สูงอายุ
   (60 ปีขึ้นไป) ไม่เสียค่าใช้จ่าย

* การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอาจมี
   ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

* เข้าชมทั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ
   พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   เสียค่าเข้าชมเหมาจ่าย 100 บาท
 
 

  รู้หรือไม่ว่า :

 
 
       พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยายังมีหน้าที่ในการจัดหา รวบรวม และเก็บรักษาวัสดุตัวอย่างทาง
  ธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการ
  วิจัยด้านธรรมชาติวิทยา ปัจจุบันวัสดุตัวอย่างที่มีมากที่สุดคือ แมลง ซึ่งมีหลายหมื่นตัวอย่าง
 
 
ดู พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
  • วันนี้ : 18
  • เมื่อวาน : 43
  • เดือนนี้ : 694
  • เดือนที่แล้ว : 1,032
  • ปีนี้ : 4,619
  • ปีที่แล้ว : 9,338
  • ออนไลน์ : 7
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด : 53,429
แม้ของเหล่านั้นเป็นของฟุ่มเฟือยที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้” แต่ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็ยังเชื่อด้วยว่า การสะสมอาจเป็นกิจกรรมที่ต่อต้านวัตถุนิยม(anti-materialistic) ได้ด้วย เช่นกัน
แม้ของเหล่านั้นเป็นของฟุ่มเฟือยที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้” แต่ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็ยังเชื่อด้วยว่า การสะสมอาจเป็นกิจกรรมที่ต่อต้านวัตถุนิยม(anti-materialistic) ได้ด้วย เช่นกัน
แม้ของเหล่านั้นเป็นของฟุ่มเฟือยที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้” แต่ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็ยังเชื่อด้วยว่า การสะสมอาจเป็นกิจกรรมที่ต่อต้านวัตถุนิยม(anti-materialistic) ได้ด้วย เช่นกัน
Copyright © 2014 www.paimusume.com